Indicatoare rutiere de avertizare explicate

Prezentare indicatoare rutiere de avertizare:

Acestea au forma unui triunghi echilateral cu unul din vârfuri dispus în partea de sus, cu contur de culoare roşie, fond alb, simbol negru (care reprezintă de regulă natura pericolului). După denumire este lesne de înţeles că acestea avertizează conducătorul auto că se apropie de un loc periculos.

Indicatoare auto | Semne de circulatie

Indicatoare auto | Semne de circulatie

Curbă la dreapta – stânga

Sunt amplasate la 90 – 200 m de începutul curbelor cu raza sub 160 m sau cu vizibilitatea sub 150 m obligând la reducerea vitezei. În curbele lipsite de vizibilitate, toate manevrele (depăşirea, oprirea, staţionarea, mersul înapoi, întoarcerea) sunt interzise.

Indicatoare auto | Semne de circulatie

Indicatoare auto | Semne de circulatie

Indicatoare auto | Semne de circulatie

Curbă dublă sau o succesiune de mai mult de două curbe,

prima la stânga – dreapta

Sunt amplasate la 90 – 200 m de începutul primei curbe, avertizând conducătorul de autovehicul că nu urmează o singură curbă. Douăcurbe se consideră că sunt succesive dacă distanţa între sfârşitul primei curbe şi începutul celei de a doua este mai mică de 250 m. Dacălungimea sectorului periculos depăşeşte 2 km sub indicator se instalează panoul adiţional specificând lungimea sectorului periculos. În cazul lipsei de vizibilitate toate manevrele sunt interzise. Acest indicatorobligă la reducerea vitezei.

Indicatoare auto | Semne de circulatie

Curbă deosebit de periculoasă

Este amplasat în curbe cu raze mai mici sau egale de 100 m, în zona exterioară a acestora, în apropierea punctelor de schimbare a direcţiei, perpendicular pe prelungirea axei benzii de circulaţie de pe partea dreaptă a părţii carosabile cu vârful săgeţilor îndreptate în direcţia curbei. Acest indicator obligă la reducerea vitezei interzicând efectuarea tuturor manevrelor chiar dacă avem vizibilitate.

Indicatoare auto | Semne de circulatie

Panouri succesive pentru curbe periculoase

Se amplasează în curbe cu raza sub 100 m în zona exterioară a acestora. Se instalează un număr minim de 3 panouri pe exteriorul curbei, succesiv, de la intrarea până la ieşirea din curbă, cu vârfurile săgeţilor îndreptate în direcţia curbei. Aceste panouri scot în evidenţă periculozitatea locului de aceea toate manevrele sunt interzise obligând şi la reducerea vitezei.

Indicatoare auto | Semne de circulatie

Coborâre periculoasă

Se amplasează la 90 – 200 m de începutul unei pante cu înclinare de cel puţin 7%. Deşi prin aplicarea normelor de conduită preventivă se ajunge la micşorarea vitezei, prin lege, nu este obligatorie reducerea vitezei. Este interzisă staţionarea pe toată lungimea pantei, iar la vârful acesteia când vizibilitatea este redusă sub 50 m, toate manevrele sunt interzise. În situaţia în care condiţiile drumului nu permit trecerea a două vehicule, unul pe lângă celălalt, se aplică regula priorităţii de rampă, având prioritate cel care urcă faţă de cel care coboară. Procentul înscris în simbol informează cu cât scade diferenţa de nivel la fiecare sută de metri parcursă.

Indicatoare auto | Semne de circulatie

Urcare cu înclinare mare

Se amplasează la 90 – 200 m de începutul unei rampe cu înclinare de cel puţin 7%. Deşi prin aplicarea normelor de conduită preventivă se ajunge la micşorarea vitezei, prin lege, nu este obligatorie reducerea vitezei. Este interzisă staţionarea pe toată lungimea rampei, când vizibilitatea este redusă sub 50 m, toate manevrele sunt interzise. În situaţia în care condiţiile drumului nu permit trecerea a două vehicule, unul pe lângă celălalt, se aplică regula priorităţii de rampă, având prioritate cel care urcă faţă de cel care coboară. Procentul înscris în simbol informează cu cât creşte diferenţa de nivel la fiecare sută de metri parcursă.

aIndicatoare auto | Semne de circulatie

bIndicatoare auto | Semne de circulatie

cIndicatoare auto | Semne de circulatie

Indicatoare auto | Semne de circulatieIndicatoare auto | Semne de circulatie

d e

Drum îngustat

(pe ambele părţi, pe partea dreaptă, pe partea stângă)

Se amplasează la 90 – 200 m de punctul în care partea carosabilă începe să se îngusteze. Dacă drumul se îngustează de ambele părţi (pe sectorul îngustat nu este asigurată lăţimea minimă de 2 x 2,75 m) este

obligatorie montarea indicatoarelor d şi e de reglementare a priorităţii la drum îngustat ( prioritate pentru sau faţă de circulaţia din sens invers). Dacă se îngustează de o singură parte, nu este nevoie de indicatoare de reglementare a priorităţii, prioritate având conducătorul auto a cărui bandă nu se îngustează, dacă printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Dacă drumul se îngustează pe o porţiune cu declivităţi, atunci se aplică regula priorităţii de rampă, unde cel care urcă are prioritate faţă de cel care coboară, indiferent de partea cui se îngustează drumul.

Indicatoarele obligă la reducerea vitezei, dacă nu sunt însoţite de indicatoare de reglementare a priorităţii la drum îngustat, sunt interzise manevrele de oprire voluntară, staţionare voluntară, întoarcere si mers înapoi, depăşirea fiind permisă. Dacă sunt însoţite de indicator de reglementare a priorităţii la drum îngustat, sunt interzise toate manevrele ( b,c).

Indicatoare auto | Semne de circulatie

Indicatoare auto | Semne de circulatie

Drum cu denivelări

Se amplasează la 50 – 200 m, la apropierea de un sector cu denivelări repetate sau de o denivelare izolată (dâmb, casiu, trecere la nivel cu calea ferată cu racordare bruscă, etc.). Dacă lungimea sectorului cu denivelări depăşeşte 0,5 km, aceasta se înscrie pe un panou adiţional ’’Lungimea sectorului periculos la care se referă indicatorul’’.La întâlnirea acestui indicator reducerea vitezei este obligatorie, deoarece este posibilă pierderea controlului asupra stabilităţii autovehiculului .

Indicatoare auto | Semne de circulatie

Indicatoare auto | Semne de circulatie Indicatoare auto | Semne de circulatie Indicatoare auto | Semne de circulatie

Indicatoare auto | Semne de circulatieIndicatoare auto | Semne de circulatie

Denivelare pentru limitarea vitezei

Se amplasează la apropierea de o denivelare ( limitator de viteză )fiind precedat de indicatorul ‘’Limitare de viteză’’. Aceste dispozitive pot fi instalate în zone rezidenţiale, în zonele cu şcoli, grădiniţe, refugii şi treceri pentru pietoni, sectoare de drum îngustat, poduri, zone în construcţie, etc., pentru a impune reducerea vitezei de deplasare a vehiculelor şi creşterea siguranţei pietonilor.

Aceste limitatoare sunt din metal de culoare galben – negru sau din cauciuc negru cu inserţie galbenă reflectorizantă pentru o bună vizibilitate şi pe timp de noapte, înălţimea acestora putând fi de 35sau 7 cm funcţie de viteza specificată pe indicatorul ‘’Limitare de viteză’’ (3040 şi respectiv 50 km/h). Prin urmare acest indicator obligă la reducerea vitezei.

Indicatoare auto | Semne de circulatie

a.Indicatoare auto | Semne de circulatie

b.Indicatoare auto | Semne de circulatie

c.Indicatoare auto | Semne de circulatie

Drum alunecos

Se amplasează la 90 – 200 m de locul periculos. Drumul poate deveni alunecos datorită îmbrăcăminţii acestuia (ex: piatră cubică în condiţii de umezeală sau topirea asfaltului la temperaturi foarte ridicate), fie datorită unor condiţii atmosferice avertizând că există posibilitatea derapajului, de aceea se va ţine seama şi în sezonul cald de semnificaţia acestuia, atunci când se pare că nu ar fi probleme de aderenţă. Acest indicator mai poate fi însoţit de panouri adiţionale ca :’’Ploaie, ceaţă, viscol’’(a)’’Polei, gheaţă, zăpadă’’(b) sau’’Lungimea sectorului periculos la care se referă indicatorul’’(c).

Aceste porţiuni de drum se abordează usor fără a brusca direcţia sau frâna, păstrându-se o distanţă corespunzătoare faţă de vehiculele care circulă în faţa noastră (între vehicule). Acest indicator obligă la reducerea vitezei.

Indicatoare auto | Semne de circulatie

Indicatoare auto | Semne de circulatie

Presemnalizare trecere de pietoni

Se amplasează la 50 – 200 m, pe toate drumurile, în localităţi cât şi în afara acestora în toate situaţiile (cu excepţia celor de pământ), înaintea trecerilor de pietoni semnalizate prin marcaje, indicatoare sau semnalizare luminoasă (semafor) de pe arterele intens circulate sau când observarea trecerii de pietoni poate deveni dificilă datorită lipsei de vizibilitate ( curbe, declivităţi, etc.). În zona lui de acţiune se circulă cu atenţie pentru a putea reduce viteza şi eventual a opri dacă este cazul, acesta fiind urmat întotdeauna de indicatorul ’’Trecere de pietoni’’.

Indicatoare auto | Semne de circulatie

Copii

Se amplasează în apropierea locurilor frecventate de copii (şcoli, grădiniţe, locuri de joacă, parcuri, etc.) acolo unde există posibilitatea ca acestia să apară pe neasteptate pe partea carosabilă. Lungimea sectorului de drum la care se referă acest indicator este până la indicatorul de acelaşi fel montat pentru circulaţia din sens invers (caz de lege ferendă), materializat şi cu marcaj longitudinal continuu. La întâlnirea acestui indicator este obligatorie reducerea vitezei indiferent dacă sunt sau nu copii prin apropiere, însă numai în intervalul orar 07.00 – 22.00.

Indicatoare auto | Semne de circulatie

a.Indicatoare auto | Semne de circulatie

b.Indicatoare auto | Semne de circulatie c. Indicatoare auto | Semne de circulatie

Lucrări

Se amplasează la 20 – 200 m înaintea locurilor unde se execută lucrări pe partea carosabilă sau pe acostament în imediata apropiere a carosabilului, existând pericolul surprinderii şi accidentării lucrătorilor respectivi sau prezenţa unui obstacol pe carosabil. După cum se observă acesta este un indicator cu caracter temporar (având fond galben), este plasat de regulă pe acelasi panou cu alte indicatoare(a), cum ar fi : ’’Drum îngustat’’, ’’Limitare de viteză’’’’ Prioritatepentru sau faţă de circulaţia din sens invers’’, etc., împreună cuconuri de dirijare a circulaţiei (b) şi balize direcţionale (c). Acest indicator obligă la reducerea vitezei.

Indicatoare auto | Semne de circulatie

Semafoare

Se amplasează la 200 m înaintea semaforului electric, unde se consideră că prezenţa acestuia ar putea surprinde pe conducătorii de autovehicule (în general în intersecţiile în formă de ’’ T ’’ pe sensul laturii închise a intersecţiei). În localitate distanţa la care se amplasează acest indicator poate fi redusă la 30 m faţă de semafor.

Indicatoare auto | Semne de circulatie

Intersecţie de drumuri

Se amplasează la 50 – 200 m în afara localităţilor, înaintea intersecţiilor de drumuri de aceeasi categorie, cu trafic redus, intersecţia respectivă fiind nedirijată, deci aplicându-se ’’regula priorităţii de dreapta’’. Acest indicator impune reducerea vitezei de deplasare. Nu se instalează în orase.

Indicatoare auto | Semne de circulatie

Presemnalizare intersecţie cu sens giratoriu

Se amplasează la 50 – 200 m înaintea intersecţiilor cu sens giratoriu avertizând conducătorul de vehicul că următoarea intersecţie este cu sens giratoriu. Deoarece aceste intersecţii sunt dirijate circulaţia vehiculelor se va face conform regulilor stabilite pentru acest tip de intersecţie‚ ’’Pierd prioritatea vehiculele care urmează să intre într-o intersecţie cu sens giratoriu faţă de vehiculele care circulă în această intersecţie ’’.

Indicatoare auto | Semne de circulatie

Trecere la nivel cu linii de tramvai

Se amplasează la 50 – 100 m înaintea intersecţiilor, avertizând conducătorii de vehicule că drumul respectiv este posibil să se intersecteze cu căi de rulare pentru tramvaie, la acelaşi nivel, obligând la respectarea regulilor impuse la întâlnirea acestor categorii de vehicule cu prioritate specială. Acest indicator se amplasează chiar dacă linia de tramvai intersectează numai un sens sau numai o bandăde circulaţie.

Indicatoare auto | Semne de circulatie

Indicatoare auto | Semne de circulatie

I II III

Trecere la nivel cu o cale ferată cu bariere sau semibariere

Se amplasează la 50 m în localitate şi la 150 m în afara localităţilor înaintea trecerilor la nivel cu calea ferată păzită prin bariere sau semnalizare luminoasă. În afara localităţilor instalarea acestuia se face pe acelasi stâlp cu panoul suplimentar cu trei linii roşii înclinate (III) iar în localităţi pe panoul suplimentar cu o linie roşie (I). Panourile suplimentare sunt dispuse faţă de barieră, sau în lipsa acesteia faţă deşina cea mai apropiată după cum urmează : panoul I la 50 m, panoul II la 100 m şi panoul III la 150 m. De la primul panou întâlnit (III) se începe reducerea de viteză iar de la ultimul panou întâlnit (I) sunt interzise toate manevrele. În localităţi urbane prin excepţie se poate monta doar panoul cu o linie, datorită condiţiilor de trafic. Traversarea căii ferate se va face în funcţie de poziţia în care se află barierele, semibarierele sau de semnalele instalaţiei luminoase.

Indicatoare auto | Semne de circulatie

a.Indicatoare auto | Semne de circulatie

b.Indicatoare auto | Semne de circulatie

c. Indicatoare auto | Semne de circulatie

d.Indicatoare auto | Semne de circulatie

Trecere la nivel cu o cale ferată fără bariere

Se amplasează înainte de o trecere la nivel cu cale ferată nepăzită, la 50 m în localităţi şi la 150 m în afara acestora, înainte de şina cea mai apropiată. De la întâlnirea acestui indicator se începe reducerea de viteză. Este considerat un loc deosebit de periculos, iar oprirea este obligatorie înainte de traversare, indiferent dacă în acel moment circulă sau nu vreun vehicul feroviar. Oprirea se va face în dreptul marcajului de oprire sau în lipsa acestuia în dreptul indicatorului ’’Trecere la nivel cu cale ferată simplă (a) – dublă (b), fără bariere’’(nepăzită), fără a-l depăşi.

Indicatorul (a) se instalează la circa 6 – 10 m de cea mai apropiată şină de cale ferată la trecerile simple fără bariere.

Indicatorul (b) se instalează în aceleaşi condiţii însă este o trecere extrem de periculoasă, deoarece după trecerea unei garnituri feroviare este posibil ca din sens contrar să treacă o alta lucru neglijat de cele mai multe ori de conducătorii de vehicule şi soldat cu urmări deosebit de grave. Când nu sunt asigurate condiţiile de vizibilitate, aceste două indicatoare sunt însoţite de indicatorul ‘’Oprire’’(c).

La trecerile la nivel prevăzute cu semnale luminoase de avertizare a apropierii trenurilor, indicatorul va fi însoţit de panoul adiţional ’’Trecere la nivel cucalea ferată prevăzută cu instalaţie de semnalizareluminoasă automată’’(d).

a.Indicatoare auto | Semne de circulatie

b.Indicatoare auto | Semne de circulatie

Trecere la nivel cu o cale ferată dublă, fără bariere, prevăzută cu instalaţie de semnalizare luminoasă automată

(păzită)

Se amplasează în aceleaşi condiţii ca la indicatoarele ’’Trecere la nivel cu cale ferată simplă (a) – dublă (b), fără bariere’’ .

Conducătorul auto poate traversa calea ferată dacă semnalul alb este în funcţiune ( când semnalul cu lumini roşii este stins, obligatoriu se aprinde un semnal cu lumină intermitentă de culoare albă, cu cadenţă lentă, care permite trecerea).

Indicatoare auto | Semne de circulatie

 1. b.

c.Indicatoare auto | Semne de circulatie d. Indicatoare auto | Semne de circulatie

Baliză direcţională care indică ocolirea obstacolului

Sunt amplasate pentru a semnaliza prezenţa unor obstacole care trebuie ocolite. Benzile înclinate sunt descendente spre partea carosabilă care trebuie folosită pentru evitarea obstacolului, (a) prin stânga şi (b) prin dreapta

De regulă se utilizează împreună cu indicatorul ‘’Ocolire’’(c)sau(d).

Indicatoare auto | Semne de circulatie

Intersecţie cu un drum fără prioritate

Se amplasează la 90 – 200 m pe drumul cu prioritate în afara localităţilor, înaintea intersecţiilor cu drumuri care pierd prioritatea, fiind un indicator de confirmare a priorităţii. El confirmă faptul că intersecţia este dirijată, dar nu are rol de dirijare. Indicatoarele care dirijează acest tip de intersecţie sunt indicatoarele aflate pe drumurile laterale: ’’Oprire’’ şi/sau ’’Cedează trecerea’’.

Tags: , , , , ,