Acte necesare pentru examen

Acte necesare pentru dosarul depus la politie:

  • Fisa scolarizare eliberata de scoala;
  • Cerere tip catre comandant;
  • Copie C.I. pe coala format A4;
  • Taxa permie CEC sau BCR ( 68 de lei );
  • Taxa primarie examinare categoria B (5 lei primele 3 examene, 72 urmarele examinari);
  • Cazier judiciar;

Acte necesare pentru dosarul de la scoala de soferi:

  •  Fisa medicala( apt categoria B);
  •  Avizul psihologic(apt categoria B);
  •  Copie ultimul act de studii sau adeverinta  de elev;
  • 2 poze tip permis;